Autoriteit Persoonsgegevens wijst curatoren op privacyregels

Autoriteit Persoonsgegevens wijst curatoren op privacyregels

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft curatoren middels een brief op de regels voor het omgaan met persoonsgegevens bij faillissementen gewezen. Dat laat de privacytoezichthouder vandaag via de eigen website weten. Bij bijna elk faillissement bevat de boedel persoonsgegevens.

Het gaat dan bijvoorbeeld om klantenbestanden, ledenbestanden en personeelsdossiers op analoge of digitale gegevensdragers. “Curatoren hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Zij moeten zich daarbij aan de privacywet houden, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de privacytoezichthouder is het belangrijk dat alle bij faillissementen betrokken partijen de regels kennen. Mede omdat er maandelijks honderden organisaties failliet worden verklaard.

Curatoren moeten bijvoorbeeld weten of ze persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming mogen verkopen, wat de regels zijn voor de verkoop van computers en laptops waarop persoonsgegevens staan en of er bij contractoverneming persoonsgegevens mogen worden verstrekt. In een brief aan de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) heeft de AP het juridisch kader voor de verwerking van persoonsgegevens door curatoren uiteengezet (pdf).

Zo is de curator als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, rust in dat kader op de curator een verantwoordingsplicht en dient de curator persoonsgegevens op basis van een rechtsgeldige grondslag te verwerken, beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Verder kan de verkoop van persoonsgegevens uitsluitend plaatsvinden op basis van de voorafgaande toestemming van de betrokkenen en bij de verkoop van laptops en computers moeten aanwezige persoonsgegevens “onomkeerbaar” zijn vernietigd.

Lees hier verder. © Security.nl

Peter Hickendorff

Reacties zijn gesloten.