Tijdens de AVG scan wordt uw bedrijf doorgelicht op alle aspecten van de AVG om vast te stellen op welke punten er nog verbetering mogelijk is dan wel welke aanpassingen gedaan moeten worden om aan de AVG te voldoen.

Deze scan komt in grote lijnen overeen met de DPIA (Data Protection Impact Assessment, gegevensbeschermingseffectbeoordeling, ook PIA genoemd) uit de AVG en resulteert in een rapport waaruit snel gezien kan worden wat de status is.

De onderwerpen die aanbod komen zijn o.a. de beveiliging van:

 • fysieke toegang
 • computers
 • netwerk
 • server
 • telewerken
 • e-mail
 • opslag gegevens intern en extern
 • smartphones

en verder de volgende documenten en procedures:

 • privacy verklaring
 • privacy beleid
 • registratie datalekken
 • register verwerken persoonsgegevens
 • verwerkersovereenkomsten extern partijen
 • exit procedures medewerkers

Afhankelijk van de bedrijfstak kunnen er extra onderwerpen aan bod komen.