Banken willen makkelijker gebruik kunnen maken van biometrische gegevens

Banken willen makkelijker gebruik kunnen maken van biometrische gegevens

Banken willen makkelijker gebruik kunnen maken van biometrische gegevens en vragen het kabinet om dit in het wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming duidelijk te vermelden. Het wetsvoorstel zal wijzigingen aan de Uitvoeringswet AVG (UAVG) doorvoeren.

De AVG beschrijft de belangrijkste regels voor het omgaan met persoonsgegevens in Nederland. Waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes bij de uitvoering van de AVG, zijn deze ingevuld in de Uitvoeringswet AVG. Nu de UAVG al enige tijd in gebruik is, wilde minister Dekker de wet op bepaalde punten aanpassen, waaronder de tekst over het gebruik van biometrische gegevens.

Zo verbiedt de UAVG het verwerken van biometrische gegevens, tenzij dit noodzakelijk is om iemand voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden te identificeren. In de tekst van de UAVG staat het zwaarwegend algemeen belang waarvoor een uitzondering in de verwerking van biometrische gegevens mag worden gemaakt niet vermeld, tot onvrede van de Europese Commissie.

“Om tegemoet te komen aan deze kritiek is het wenselijk in artikel 29 UAVG expliciet het belang te benoemen dat in de rechtspraktijk noodzakelijk kan maken om biometrische gegevens te verwerken voor authenticatie en beveiligingsdoeleinden. Het betreft hier het belang van een rechtmatige toegang tot bepaalde plaatsen, gebouwen, informatie- of werkprocessystemen, diensten of producten. Een dergelijke aanvulling van artikel 29 zou bijdragen aan de rechtszekerheid bij het verwerken van biometrische gegevens voor genoemde doeleinden”, aldus Dekker eind vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer.

Via Internetconsultatie.nl kon op het voorstel worden gereageerd. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die de belangen van banken behartigt, diende ook een reactie in. Daarin vragen de banken om duidelijk in de Toelichting van het wetsvoorstel te vermelden dat er ruimte is voor banken om makkelijker gebruik te maken van biometrische gegevens. Het gebruik van biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning ter identificatie, zou het doen van bankzaken voor bankklanten moeten vereenvoudigen en helpen bij tegengaan van fraude en witwassen.

“Bij de opsomming van doeleinden in het wetsvoorstel staan “diensten” genoemd. Het zou de duidelijkheid ten goede komen als in de Memorie van Toelichting nader toegelicht wordt dat financiële diensten daar tevens worden inbegrepen”, aldus de NVB in de reactie op het wetsvoorstel (pdf).

Lees hier verder. © Security.nl

Peter Hickendorff

Reacties zijn gesloten.