Categorie op Privacy

EU-wet gaat blokkeren accounts regelen – ‘We moeten baas zijn over eigen data’

Het gebeurde diverse tweakers dat hun account met e-mail, foto-back-ups en aankopen van games werden afgesloten. Waarom kregen ze niet te horen, bezwaar maken had geen zin. De Europese Commissie heeft regels voorgesteld om dit aan banden te leggen.

Tweakers publiceerde een paar weken geleden een achtergrondartikel over de gevolgen van het blokkeren van accounts. Daarin deden diverse communityleden hun verhaal, waaruit bleek dat sommigen naast toegang tot hun account ook veel bestanden en digitale aankopen zijn kwijtgeraakt. Daaronder zijn foto’s, video’s, maar ook bijvoorbeeld games. Bezwaar indienen kan wel, maar daar komt geen uitsluitsel over en communicatie met medewerkers die erover gaan is niet mogelijk. Waarom je account is afgesloten, krijg je niet te horen.

Lees hier verder. © Tweakers.net

Google bereikt akkoord met onderwijsinstellingen over verkleinen privacyrisico’s

Google heeft een akkoord bereikt met onderwijsorganisaties SURF en Sivon over de hoge privacyrisico’s bij het gebruik van Google Workspace for Education. Er komen volgens de organisaties maatregelen die de privacyrisico’s ‘in voldoende mate’ moeten verkleinen.

De organisaties schrijven dat de maatregelen ‘contractueel, organisatorisch en technisch’ zullen zijn, maar de precieze inhoud werd niet meegedeeld. De maatregelen zullen gelden voor de kerndiensten van Workspace for Education Plus en Workspace for Education Fundamentals, zoals Classroom en Gmail. Ook de andere Google-diensten die in het onderwijs worden gebruikt, ontspringen de dans niet want volgens SURF en Sivon zal Google ook in gesprek gaan over Google Cloud Platform en Chrome OS.

De komende weken zullen de partijen de verdere details uitklaren en nagaan hoe de nieuwe maatregelen zullen worden toegepast op bestaande contracten in het onderwijs. Beide organisaties hopen dit op 21 juli te kunnen afronden. Na 21 juli zullen SURF en Sivon documentatie beschikbaar stellen waardoor administrators van onderwijsinstellingen de juiste beheerdersinstellingen en andere organisatorische maatregelen kunnen toepassen.

SURF en Sivon verklaren bovendien dat ze ‘namens het onderwijs Google zullen blijven monitoren’. Er wordt een onderzoek gevoerd naar de Chrome-browser en naar Chrome OS. “De resultaten van deze onderzoeken worden met Google besproken op een vergelijkbare manier als bij Workspace for Education”, klinkt het.

Begin vorige maand adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens om het gebruik van Google G Suite for Education in het Nederlandse onderwijs niet voort te zetten omdat er onduidelijkheid bestond over onder meer de verwerking van persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor deze verwerkingen plaatsvinden en de grondslag ervan.

Lees hier verder. © Tweakers.net

Dit nieuwe Nederlandse social mediaplatform werkt zonder advertenties, trackers en algoritmes: ‘Bij ons betalen gebruikers niet met hun data’

Een social mediaplatform waar gebruikers niet met data betalen maar met hun portemonnee. Bij de Nederlandse startup Quodari zijn ze ervan overtuigd dat dit de toekomst is.

Gebruikers kunnen op het begin dit jaar gelanceerde platform foto’s en andere content delen zonder advertenties, trackers en algoritmen. Alle data blijven eigendom van de gebruikers en worden niet verkocht of op andere manieren commercieel gebruikt. Tot 2GB is de opslag van foto’s en video’s gratis; voor iedere 50GB extra betaal je 10 euro per jaar.

Oprichters Aart Joppe en Paul Pennarts vertellen aan Business Insider over hun Europese alternatief voor bestaande social media en waarom ze ervan overtuigd zijn dat het een succes gaat worden.

Lees hier verder. © Business Insider

Ben jij gevaccineerd? Je mag het niet vragen, maar we willen het wel weten

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk om te weten of hun familie, kapper, vriend of huisgenoot gevaccineerd is tegen covid of niet. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur. Vanwege privacywetgeving is niemand verplicht dit aan een ander te vertellen. En dat zorgt voor dilemma’s.

We vinden het belangrijk om te weten of de mensen met wie we in contact komen, gevaccineerd zijn. Dat geldt vooral voor familie (66 procent), contactberoepen (64 procent), bij vrienden (64 procent) en huisgenoten (60 procent). Een kleiner deel van de ondervraagden wil graag weten of collega’s (47 procent) of mensen met wie ze sporten (44 procent) het vaccin hebben gehad.

Vragen of iemand met wie je in contact komt gevaccineerd is, ligt gevoelig. Slechts een kleine meerderheid (52 procent) vindt het normaal om die vraag aan de ander te stellen. Opmerkelijk is dat 59 procent vindt dat anderen het recht hebben om te weten of je gevaccineerd bent. Dat recht bestaat niet; integendeel. Gezondheidsinformatie valt binnen de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de ‘bijzondere categorie’ en is extra beschermd. Niemand kan eisen dat de ander zegt of hij gevaccineerd is.

Op de werkvloer kan het van groot belang zijn of een werknemer wel of niet is gevaccineerd, bijvoorbeeld als die in contact komt met kwetsbare groepen. Arbeidsrechtadvocaat Geke Bosch werkt vaak in opdracht van zorginstellingen. Ze merkt dat die worstelen met de AVG. Bosch: “Als werkgever kan je door de AVG bijna niets. Je mag niet vragen of een werknemer gevaccineerd is. Ook als de werkgever er via via achter komt dat een werknemer niet gevaccineerd is, dan mag je daar eigenlijk het gesprek niet over aan gaan.”

Als werkgever voorwaarden stellen aan je werknemers? Bosch verwacht dat er rechtszaken over gevoerd gaan worden. “In het belang van de veiligheid van kwetsbaren zou ik het goed vinden dat er in de wet voor specifieke sectoren, zoals de zorg, een uitzondering komt rondom de registratie van vaccinatie tegen covid”, zegt ze.

Alleen een bedrijfsarts mag vragen of een werknemer al dan niet gevaccineerd is, maar alleen als daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld als diegene werkt met kwetsbare groepen. Maar ook in dit geval is een werknemer niet verplicht te antwoorden. Antwoordt de werknemer wél, dan mag de bedrijfsarts die informatie niet delen met de werkgever.

Niet alleen bij betaald werk, ook bij vrijwilligerswerk kan het onderwerp vaccinatie tot complexe situaties leiden. Vereniging De Zonnebloem organiseert uitjes en vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Mede omdat het niet mogelijk is om vrijwilligers te vragen of ze gevaccineerd zijn, ligt het schip MPS De Zonnebloem nu werkloos aan de kade in Arnhem. “Want we kunnen niet honderd procent veilig varen als we niet weten of iedereen gevaccineerd is. Dat risico willen we niet nemen”, zegt kapitein Jolle Wietse Visser.

“Heel jammer”, zegt Annette Heiwegen, een trouwe bezoeker van MPS De Zonnebloem. “Zo kunnen een heleboel mensen niet op vakantie. Maar ik snap het ook wel: ik zou ook wel willen weten wie gevaccineerd is en wie niet. Zodat we niet het risico lopen dat zij mij besmetten of ik hen.”

Oplossing?

Advocaat Hian Li Ko ziet een mogelijke oplossing voor de Zonnebloem. “De Zonnebloem zou naar mijn oordeel wel – voor het mogen begeleiden van een vakantiereis – als voorwaarde kunnen stellen dat een vrijwilliger verklaart dat hij gevaccineerd is of een negatieve test heeft gedaan. Als een vrijwilliger vervolgens afhaakt valt dat volgens mij binnen de wettelijke kaders.”

© NOS

Overheid werkt aan richtlijn voor het AVG-proof monitoren van burgers

De overheid werkt aan een richtlijn voor het AVG-proof monitoren van burgers op internet, zo heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laten weten. De minister reageerde op vragen van de SP over gemeenten die burgers op social media in de gaten houden.

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool blijkt dat Nederlandse gemeenten nepaccounts gebruiken om burgers op social media te volgen. Via Facebook, Twitter en andere social media proberen de gemeenten om zicht op mogelijke ongeregeldheden te krijgen en fraude te bestrijden. Hierbij wordt soms ook de wet overtreden. Zo werkt bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten met nepaccounts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen deze methode onder strikte voorwaarden inzetten.

Volgens Ollongren zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en moet het daarnaast kenbaar zijn voor burgers welke bevoegdheden gemeenten hebben en hoe zij daar gebruik van maken. “In het geval van social media monitoring kan dat betekenen dat gemeenten algemene informatie geven over hun social media beleid”, aldus de minister.

Ollongren stelt dat het verzamelen van persoonsgegevens door overheidsorganisaties in veel gevallen van groot belang is voor de taakuitvoering van de overheid. “Online monitoring kan daarbij een rol vervullen. Het kan bijdragen aan slimmer of effectiever beleid en aan betere dienstverlening. Uiteraard moet dat binnen de kaders van de wet.”

De minister liet eerder al weten dat ze in gesprek zal gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en aandacht zal vragen voor bewustwording om binnen de kaders van de wet te opereren. Om de bewustwording binnen het rijk te vergroten wil het kabinet de expertise binnen overheidsorganisaties versterken. “We ontwikkelen daarom een Rijksbrede richtlijn/handreiking Monitoring waarin we aangeven hoe de departementen en uitvoeringsinstanties binnen de kaders van de AVG kunnen monitoren”, merkt de minister op.

SP-Kamerlid Leijten vroeg aan Ollongren of ze ook vindt dat de landelijke overheid qua monitoring en profilering van de eigen inwoners het slechte voorbeeld geeft en heeft gegeven aan gemeenten. De minister antwoordt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven bij de naleving van wettelijke normen. “Het kabinet heeft eerder aangegeven dat de overheid voorop moet lopen bij de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. Dat geldt voor de rijksoverheid en decentrale overheden.”

Lees hier verder. © Security.nl

© MeT-Groep