Categorie op Privacy

Camerabeelden in ontslagzaak: privacy ondergeschikt

Een werkgever die vermoedt dat een werknemer bedrijfseigendommen steelt, kan dit proberen te achterhalen met camerabeelden. Zulke camerabeelden mogen als bewijs dienen in een ontslagzaak.

In een recente zaak bij de kantonrechter in Maastricht stelde een werknemer dat een werkgever zijn recht op privacy onrechtmatig had geschonden. De werknemer was gefilmd op zijn werk, omdat de werkgever hem ervan verdacht bedrijfseigendommen te ontvreemden. De werkgever had voor het maken van de camerabeelden geen toestemming gevraagd en ook niet overlegd met de ondernemingsraad. Toch mocht de werkgever de camerabeelden als bewijs gebruiken. In deze zaak was het recht op privacy ondergeschikt aan de waarheidsvinding.

Lees hier verder. © Rendement.nl

Meeste scholen vragen toestemming voor gebruik foto’s leerlingen

De meeste scholen in Nederland vragen ouders toestemming om foto- en videomateriaal van leerlingen te mogen gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet onder ruim 1600 schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren en leraren werd uitgevoerd.

Bijna alle beleidsbepalers in het primair onderwijs (97 procent) geven aan dat er op hun scholen toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen. In het voortgezet onderwijs heeft 89 procent dit geregeld en is 10 procent hier nog mee bezig. Scholen die beeldmateriaal van leerlingen willen publiceren hebben hiervoor toestemming nodig van ouders of leerlingen.

Lees hier verder. © Security.nl

Hoe gezichtsherkenning zowel voor als tegen onze privacy kan werken

Iedereen kan het rijtje met belangrijke identiteitsstukken zo opnoemen: naam, adres, geboortejaar, paspoort, rijbewijs, Digi-D en ga zo maar verder. Het is soms nu al een hele klus om al die kenmerken veilig te houden en misbruik te voorkomen. De komende jaren zal dit lijstje nog wat verder worden uitgebreid. In veel paspoorten zitten nu al vingerafdrukken. Maar dat is niets vergeleken met de impact die gezichtsherkenning zal hebben.

Lees hier verder. © WinmagPro

© MeT-Groep