De mailbox van een medewerker inzien: kan dat, mag dat?

De mailbox van een medewerker inzien: kan dat, mag dat?

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom een werkgever inzage wil in de mailbox van een medewerker. Vaak zijn deze onschuldig, soms ook niet. Zo wil een werkgever wellicht in geval van een arbeidsrechtelijke procedure of verdenking van fraude in e-mailboxen kijken. Maar mag dat zomaar?

Op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft iedere persoon recht op privacy. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 2007 beslist dat het e-mailverkeer op het werk ook valt onder deze wettelijke bescherming.

Ondanks dat het de werkgever is die de mailbox ter beschikking stelt aan de medewerker, kan het inzien van de e-mailbox van een medewerker door de werkgever een inbreuk opleveren met het recht op privacy van de medewerker. Dit betekent echter niet dat de werkgever nooit de mailbox van een medewerker mag inzien.

Samengevat mag een werkgever de mailbox inzien als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever dient de medewerker vooraf in kennis te stellen dat zijn correspondentie kan worden gecontroleerd;
  • de werkgever moet onderzoeken hoe ver de controle gaat en of de controle een inbreuk oplevert met het recht op privacy van de medewerker;
  • de werkgever dient gegronde redenen te hebben waarom hij de mailbox van de medewerker wil controleren of inzien;
  • de werkgever dient te onderzoeken of er minder ingrijpende methoden en maatregelen aanwezig zijn waarmee de werkgever zijn doel ook kan bereiken;
  • de werkgever dient de gevolgen voor de medewerker af te wegen. Hierbij dient de werkgever erop bedacht te zijn dat de resultaten van het inzien van de mailbox alleen gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de mailbox werd ingezien. de werkgever dient waarborgen getroffen te hebben die het recht op privacy beschermen.

Lees hier verder. © Advocatie.nl

Peter Hickendorff

Reacties zijn gesloten.