Mag een bank zomaar een identiteitsbewijs eisen?

Mag een bank zomaar een identiteitsbewijs eisen?

Banken en financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van hun cliënten te controleren. Maar mag dat ook zonder directe aanleiding en wanneer de cliënt zijn identiteit eerder al heeft bewezen? En is die extra kopie van je identiteitsbewijs wel veilig? Radar zoekt het voor je uit. 

Bij creditcardleverancier ICS loopt een breed identificatietraject. Sinds begin 2019 en nog tot 2022 contacteert ICS al zijn cliënten met de vraag hun identiteit te bewijzen en gegevens te controleren. Creditcardhouders kregen deze maand een brief met het verzoek een foto van het identiteitsbewijs met ook een foto van zichzelf via een digitaal platform aan ICS te bezorgen. Doen ze dat niet tijdig, dan wordt hun kaart geblokkeerd.

De betaaldienstverlener haalt de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) als reden aan. Die wet, actief sinds 2008, verplicht banken en financiële instellingen om de identiteit van hun cliënten te controleren, om misbruik te voorkomen. Je kan geen bankrekening openen of creditcard aanvragen zonder een identiteitsbewijs voor te leggen. 

Maar als je je identiteit al hebt bewezen en je doet geen direct beroep op de dienstverlening van de bank of instelling, mag ICS dan ook eisen dat je een foto van je identiteitsbewijs maakt? Wat stelt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese regels voor de verwerking van persoonsgegevens?

Radar vroeg het aan Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder op de gegevensverwerking. De AP geeft aan hierover veel signalen te ontvangen, maar moet het antwoord voorlopig schuldig blijven. ‘De AP gaat bij ICS Cards na of hun gegevensverwerking wel AVG-proof is’, geeft woordvoerder Caspar Itz aan. ‘Het is belangrijk om dit heel precies uit te zoeken. Klanten moeten er blind op kunnen vertrouwen dat hun bank zorgvuldig met hun (gevoelige) informatie omspringt.’

Lees hier verder. © AvroTros/Radar

Peter Hickendorff

Reacties zijn gesloten.