Wetswijziging die AVG-uitzondering accountants mogelijk moet maken is af

Wetswijziging die AVG-uitzondering accountants mogelijk moet maken is af

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het wetsvoorstel in consultatie gebracht waarmee de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor accountants gaat wijzigen. Er komt een uitzondering voor accountants om bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld patiëntengegevens van ziekenhuizen, te mogen verwerken ten behoeve van hun wettelijke controletaken. Minister Dekker voor Rechtsbescherming kondigde de wijziging eind vorig jaar al aan in een Kamerbrief waarin hij de AVG evalueerde.

Met de nu geconsulteerde Verzamelwet gegevensbescherming (de consultatie loopt tot 14 juli) wordt voorgesteld de UAVG te wijzigen, waarmee sinds 2018 uitvoering wordt gegeven aan de AVG. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt verschillende wijzigingen voor, waarvan de versoepeling van het verbod om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken voor accountants de meest in het oog springende is. Dat verbod is niet langer van toepassing als de verwerking noodzakelijk is voor een door een accountant te verrichten bij wettelijk voorschrift voorgeschreven controle. Voor zover het om gegevens gaat die onder het medisch beroepsgeheim vallen, dienen die eerst te worden gepseudonimiseerd.

In het verlengde hiervan wordt ook geregeld dat onder meer toezichthouders van de AFM en de NBA bijzondere categorieën van persoonsgegevens mogen verwerken, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Lees hier verder. © Accountancy van Morgen

Peter Hickendorff

Reacties zijn gesloten.